Geregistreerde specialist Ouderengeneeskunde GRZ

De uitdaging

Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden. Thuis en in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. De essentie van onze dienstverlening is het beste te omschrijven als ‘klein binnen groot’. Groot in verband met de omvang, met alle schaalvoordelen van dien. Klein, omdat we in de wijk dichtbij de cliënt staan en de zorg nadrukkelijk wordt afgestemd op de vraag van de individuele cliënt. Vrijheid van keuze is ons uitgangspunt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

In onze woonzorgcentra bieden wij generalistische zorg. Daarnaast hebben we acht expertises benoemd waarmee we willen excelleren: complexe PG, complexe somatiek, geriatrische revalidatiezorg, gerontopsychiatrie, huntington, jong dementerenden, parkinson en observatie & onderzoek. Voor al deze expertises zijn, onder leiding van zorgprogrammaleiders, zorgprogramma’s geschreven. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.florence.nl.
Het continue verbeteren van de zorg staat voorop. We ontwikkelen visie op de rol van de arts in het zorgproces en participeren in onderzoeksprojecten. We werken samen met universiteiten en andere zorginstellingen aan doordachte zorgprogramma's. We hebben meerdere opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde. In het brede aandachtsveld binnen Florence is er veel interessant werk te doen.

Voordelen van werken bij Florence als arts:

 • We hebben flink geïnvesteerd in ondersteuning, zodat je je optimaal op je werk kunt richten;
 • Florence kent een uniek dienstensysteem. Eens per kwartaal heb je een week dienst. Je gewone werkuren vervallen dan, zodat je kunt uitrusten van eventuele oproepen. In het weekend en 's avonds wordt door hooggekwalificeerde triageverpleegkundigen beslist of je aanwezigheid nodig is. Zij kunnen geprotocolleerde medische zorg verlenen en ontlasten daarmee de dienstdoende arts;
 • Behandelaren en artsen werken met Ysis digitaal dossier, dit is een geavanceerd ict pakket. Alle benodigde patiënten informatie vind je daarin terug. Via dit systeem kun je bv. ook lab-onderzoeken en medicatie aanvragen (via Medimo), lab-uitslagen inzien en terugkoppeling geven aan andere zorgverleners. Het dossier YSIS is gekoppeld aan Lable Care, het elektronisch zorgdossier, zodat alle informatie rond een patiënt heel eenvoudig te vinden is;
 • We hebben een eigen laboratorium hierdoor zijn de lijnen kort en wordt er nauw samengewerkt;
 • Je wordt ondersteund door een team van doktersassistentes. Zij zorgen o.a. dat je in Ysis kunt beschikken over de benodigde medische informatie;
 • De vakgroep wordt ondersteund door een secretaresse voor allerhande niet-patiëntgebonden zaken;
 • We kennen zeer actieve kwaliteitscommissies, die de afgesproken processen in de gaten houden en zo nodig verbeteringen doorvoeren. Als arts kun je daar een grote bijdrage aan leveren;
 • Je hebt veel gelegenheid om je in je vak te ontwikkelen. Zo zijn er geaccrediteerde refereer- en FTO (farmacotherapeutisch overleg)-bijeenkomsten, waardoor je intern ongeveer de helft van je jaarlijkse punten kunt halen. Ook doen we aan 360 graden feedback en maak je op basis van de resultaten je ontwikkel- en opleidingsplan. Wil je een kaderopleiding volgen of promoveren? Ook daar is ruimte voor;
 • De artsen zijn actief vertegenwoordigd in het hoger management door de eerste geneeskundige die lid is van het Directie Overleg.

 

De werkzaamheden
Functieomschrijving specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie zorg (GRZ):
Onze artsenvakgroep:
De artsenvakgroep maakt deel uit van Behandeling en Specialistische zorg, waar alle behandelfuncties in zijn ondergebracht onder leiding van een Manager Behandeldienst. In de artsenvakgroep - bestaande uit zo'n 20 artsen - is een eerste geneeskundige medisch eindverantwoordelijk. Zij staat rechtstreeks in contact met de Raad van Bestuur.
Binnen de vakgroep ontmoet je je collega's, praat je over de inhoud van het vak en over casuïstiek, wissel je kennis uit en refereer je. De vakgroep is de plek waar je je ontwikkelt, afstemt en deelt. Er heerst een prettige en collegiale sfeer.
 
Binnen de artsenvakgroep zijn 7 artsen, waarvan 1 Kaderarts GRZ, en 1 Verpleegkundig Specialist specifiek werkzaam in de geriatrische revalidatie verdeeld over 4 afdelingen op de locatie Westhoff in Rijswijk en 1 afdeling op de locatie Gulden Huis in Den Haag. Op Westhoff is 1 afdeling, Mimosa, specifiek voor revalidatie van patiënten met cognitieve problematiek.
Tevens leiden wij Specialisten Ouderengeneeskunde (i.o) binnen GRZ op. Specialisten Ouderengeneeskunde in opleiding lopen 3 tot 6 maanden stage op de afdeling GRZ onder supervisie van een Kaderarts GRZ c.q. Specialist Ouderengeneeskunde binnen GRZ.
 
Naast de nauwe betrokkenheid van de artsen werkzaam in de geriatrische revalidatie bij de algemene artsenvakgroep, vormen zij onderling een sterke groep met 1x per 2 weken onderling overleg. Ze zijn nauw betrokken bij het uitzetten en monitoren van de kwaliteit en kwantiteit van behandeling en zorg van revalidanten d.m.v. 2-wekelijks overleg met de zorgmanagers, kwartaaloverleg met de Directeur Revalidatie en Screening en deelname aan kwaliteitsoverleggen per afdeling en zorgpadprogramma-overleggen.
Het GRZ-team heeft nauwe contacten met ziekenhuizen in de buurt zoals: Haga ziekenhuis en HMC in Den Haag en RDGG in Delft en Transmurale Zorg regio Den Haag. De patiënten worden volgens de zorgpaden op de GRZ afdeling opgenomen. Binnen GRZ Florence werken wij volgens de zorgpaden: CVA/ COPD /Trauma / Overige ( o.a Amputatie/oncologie).
Een Revalidatiearts vanuit Basalt Revalidatie Centrum is bij GRZ patiënten als consulent betrokken en komt 1 x maand voor consultaties.
 
Tevens zijn de GRZ artsen betrokken bij het triageren van de patiënten aangemeld voor GRZ vanuit het ziekenhuis. Bij complexe patiënten worden de patiënten door Specialisten Ouderengeneeskunde c.q. Kwaliteitsverpleegkundige GRZ in het ziekenhuis bezocht.
 
Binnen GRZ nemen wij op:
 • revalidatie patiënten met DBC indicatie vanuit ziekenhuizen;
 • herstel patiënten met indicatie voor eerste lijn verblijf ELV hoog complex vanuit ziekenhuizen en thuissituatie;
 • ZZP 9b.

 
De verwachtingen
 • Je kent de wereld van de ouderengezondheidszorg, weet wat de veranderingen zijn en wat er nodig is. Je verstaat je vak en brengt de nodige vaardigheden mee. Je kunt uitstekend communiceren met bewoners, verzorgenden en familieleden. Je luistert, stelt vragen, geeft en vraagt feed back en neemt betrokkenen mee in je gedachtegang. Je bent daarbij geduldig en voelt wat de ander nodig heeft om je te begrijpen;
 • Je bent een goede organisator die de regie op zich neemt in het zorg- en behandelproces. Je maakt verbinding met de zorgcollega's en werkt samen met hen aan excellente zorg. En als het er op aankomt, aarzel je niet als er besluiten genomen moeten worden. Je stelt je toetsbaar op, bent leergierig en kent je eigen sterke en zwakke punten. Natuurlijk houd je je vakgebied bij, ook door met collega's te praten over het werk;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met werken in de GRZ en/of heb je affiniteit met het volgens een behandelplan in een multidisciplinair team werken aan de revalidatie van patiënten met als doel terugkeer naar huis. Hierbij spreekt het je aan om binnen een afgebakende revalidatieperiode patiënten weer dusdanig zelfstandig te laten zijn dat terugkeer naar huis mogelijk is, eventueel vervolgt door een ambulant traject voor bepaalde tijd of continuering van paramedische behandeling in de eerstelijn;
 • Voor GRZ ben je bereid om minimaal 28 uur per week te werken verdeeld over 4 dagen.
Ons aanbod
We hebben verschillende mogelijkheden, intramuraal en in de eerste lijn. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden die passen bij jouw ambities en wensen. Wil je een dag meelopen bijvoorbeeld intramuraal of in de eerste lijn? Wij bespreken het graag.

De functie is per direct voor 28 tot 36 uur per week en ingeschaald in FWG schaal 75. Je komt in een enthousiast team, waar je je stem kunt laten horen en waar we sámen werken aan excellente medische zorg.
Solliciteren en extra informatie

Heb je nog vragen of wil je een keer meelopen of een oriënterend gesprek? Bel dan gerust met Minke Nauta (Specialist Ouderengeneeskunde), zij is bereikbaar via het Medisch Secretariaat. Telefoonnummers secretariaat: 070-7542469 of 06-39851247. Het secretariaat is 5 dagen per week bereikbaar, Minke Nauta is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

ZZP-ers die - zonder tussenkomst van een bureau - bij Florence aan de slag willen, worden wel uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Solliciteer direct

Over Florence

Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 3.700 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.