Vertrouwenspersoon bewoners (vrijwilliger)

De uitdaging

Woonzorgcentrum Steenvoorde biedt binnen drie gebouwen, Hoogvoorde en Laagvoorde en Rondvoorde, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg aan 250 cliënten. Er is dagopvang voor bewoners met een dementie en voor bewoners met sociale problematiek en er is een afdeling tijdelijke verzorging. Steenvoorde is niet voor niets een centraal punt voor veel ouderen. Gezelligheid en gastvrijheid vinden wij belangrijk. Ons woonzorgcentrum heeft veel aantrekkelijke faciliteiten, zoals een zwembad, een zorghotel, een grand café, restaurant en een theater. Bovendien bevindt het zich vlakbij het gezellige winkelcentrum In de Bogaard. Bij Steenvoorde horen ook aanleunwoningen en serviceflat Boogvoorde. Voor Steenvoorde zijn wij op zoek naar een:

Vertrouwenspersoon bewoners

De werkzaamheden
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie bewoners of familieleden en vertegenwoordigers van bewoners terecht kunnen met klachten van vertrouwelijke aard over de zorg- en dienstverlening van Florence Steenvoorde. Hieronder wordt o.a. verstaan een uiting van onvrede over een handeling, een besluit of  het nalaten daarvan van Florence Steenvoorde, waarmee de bewoner aangeeft dat hij/zij iets als onplezierig, onjuist of onprettig ervaart. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, geeft informatie en advies, biedt ondersteuning tijdens de behandeling van de klacht en is een bindende factor tussen de bewoners en het management van Florence Steenvoorde. De vertrouwenspersoon bemiddelt desgewenst tussen de bewoner/familie/vertegenwoordiger en de medewerker en/of het management van Florence Steenvoorde. Hij/zij ziet toe op een correcte afhandeling van klachten. Zo nodig verwijst hij/zij door naar formele (klachten)procedures. Hij/zij analyseert de klachten twee keer per jaar en brengt daarover verslag uit aan de wijkcliëntenraad. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Florence Steenvoorde. De vertrouwenspersoon wordt desgewenst  aanwezig te zijn op bijeenkomsten met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers.
De verwachtingen
Voor deze functie staan de volgende verwachtingen centraal:
  • De vertrouwenspersoon staat in een onafhankelijke relatie tot de locatie zodat hij/zij naar eigen inzicht en vakkennis te werk kan gaan;
  • Hij/zij handelt ten behoeve van de individuele cliënt, is onpartijdig en doet geen uitspraak;
  • De vertrouwenspersoon beschikt over eigenschappen als inlevingsvermogen en een oplossingsgerichte instelling en heeft affiniteit met ouderen;
  • Naast een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn gespreksvaardigheden en luistervaardigheid belangrijke voorwaarden;
  • Kennis op het gebied van bewonersrechten en wetgeving.
Ons aanbod
Een vrijwilligersfunctie die voldoening en plezier schenkt in een collegiale en leuke werkomgeving. De mogelijkheid om u op dit vakgebied te oriënteren en uw persoonlijke vaardigheden te vergroten. Een wederzijdse proef/inwerkperiode en goede begeleiding.

Verder ontvang je van Florence:
  • De Vrijwilligerspas conform de gemeente Rijswijk;
  • Reiskostenvergoeding (op basis van openbaar vervoer);
  • Aandacht voor jubilea;
  • Attentie met Dag van de Zorg en Kerst;
  • Inflorence, het nieuwsblad van Florence voor medewerkers en vrijwilligers.
Solliciteren en extra informatie
Bent u na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt? Dan nodigen wij u graag uit om te solliciteren. Heeft u naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer informatie met Corine Looij, coördinator informele zorg Steenvoorde, telefoonnummer: 06 39 85 09 55  of per e-mail  corine.looij@florence.nl
Solliciteer direct

Over Florence

Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 3.700 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.